Bakteriler Nedir? Çeşitleri, Özellikleri ve Yararları Nelerdir? Konu Anlatımı

 

Bakteriler Nedir? Çeşitleri, Özellikleri ve Yararları Nelerdir? Konu AnlatımıBakteriler, prokaryot hücre yapısına sahip tek hücreli mikroskobik organizmalardır. Zarla çevrili çekirdekleri ve zarlı hücre organelleri yoktur. Sitoplazmik organel olarak sadece ribozom taşır. Dünyada birey sayısı en fazla olan canlı grubudur. Bakteriler; hücre şekline, solunum ve beslenme tipine, kimyasal boyalarla boyanmasına, hastalık yapma durumuna ve diğer özelliklerine göre sımflandırılabilir. Bakterilerde genellikle hücre zarının dış kısmında protein ile polisakkarit içeren hücre duvarı bulunur. Bakterilerin sitoplazmalarında dağınık halde bulunan ve birkaç bin gen taşıyan halkasal DNA vardır. Bakteriler hücre içi zar sistemi oluşturamadığından çekirdek zarı ve zarlı hücre organelleri yoktur. Hücresel DNA dışında bazı bakterilerin sitoplazmasında sayıları 1-10 arasında değişen küçük ve halkasal yapıda plazmit adı verilen DNA parçaları bulunur.

Bakteriler Nedir? Çeşitleri, Özellikleri ve Yararları Nelerdir? Konu Anlatımı

Plazmitler, antibiyotiklere veya kimyasal maddelere karşı direnç kazandıran genler taşır. Bakteriler, pasif veya aktif şekilde hareket edebilir. Bakterilerde hücrelerin birbirine tutunmasını, haberleşmesini ve gen aktarımını sağlayan ve hücre zarının dışarıya doğru uzamasıyla oluşan pilus adı verilen uzantılar bulunur. Bazı bakterilerde ise aktif olarak yer değiştirmeyi sağlayan kamçı vardır. Bakteriler, uyum yetenekleri yüksek olduğu için hemen hemen her ortamda yaşayabilmektedir. Bakterilerin bazı türleri faydalı, bazı türleri ise zararlıdır. Bakteriler beslenme bakımından ototrof veya heterotrof olabilir. Bazı bakteriler parazit yaşar. Tüm bakterilerde depo polisakkarit glikojendir. Bakterilerin ayrıştırıcı olanları organik maddelerin inorganik maddelere dönüşümünü sağladığından doğadaki madde döngüsünde çok önemlidir. Bakterilerin oksijenli solunum ve fermantasyon yapabilen türleri vardır. Fermantasyon yapabilen bakteriler, son ürün olarak etil alkol, taktik asit gibi ürünler oluşturur.

 

Bazı bakteriler olumsuz ortam şartlarında endospor oluşturur. Endosporlar, çevresel değişimlere oldukça dayanıklı olup uzun süre bu şekilde canlı kalabilir. Ortam şartları uygun hale geldiğinde endospor durumundan çıkar. Bakterler, mikroskop altında genellikle küre, çomak, virgül ya da spiral şeklinde görülür. Bakterilerde, basit ikiye bölünme yöntemiyle eşeysiz üreme gerçekleşir. içerisinde besin elementleri bulunan kültür ortamında bakteriler yaklaşık her 20 dakikada bir bölünebilir. Ayrıca bakterilerde genellikle plazmitler aracılığıyla gen transferi (konjugasyon) adı verilen özel bir yöntemle genetik çeşitlilik sağlanır. Bakteri konjugasyonu sırasında birey sayısında artış meydana gelmediğinden bu olay bir çoğalma şekli kabul edilmez.

 

Yorumlar

Free Porn Video