Atomun Kuantum Modeli Nedir? Hakkında Bilgi

 

Erwin Schrödinger, elektronları maddesel dalga olarak kabul ederek oldukça başarılı sonuçlar elde etmiştir. Atom içinde maddesel dalga hâlinde tutulan elektronların hareketi, durağan dalga olarak adlandırılan bir dalga hareketine daha çok benzer. Bir ucu tutturulmuş kısa bir ip çekilip bırakıldığında yapacağı dalga hareketi durağan dalgaya örnek olarak verilebilir. Ancak ipteki durağan dalgalar tek boyutludur. Elektronun hareketi ise üç boyutlu durağan dalgadır. Üç boyutlu dalganın iki boyutlu kesiti bir durağan dalga kabul edilebilir. Elektronun durağan bir dalga gibi davranabilmesi için dalga boyunun yörünge çevresine tam uyması gerekir. Eğer uymazsa her tam dönme sonrasında dalganın kısmen kendisini yok etmesi söz konusu olacaktır.

Atomun Kuantum Modeli Nedir Hakkında BilgiElektronların bahsettiğimiz dalga modelini matematiksel denklemle ifade edebiliriz. Bu dalga denkleminin çözümleri dalga fonksiyonu olarak adlandırılır. Dalga fonksiyonlarının çıkarılmasında kullanılan matematiksel işlemlerdeki değişkenlere kuantum sayıları denir. Üç kuantum sayısına bazı özel değerler verilerek elde edilen dalga fonksiyonuna orbital denir. Elektronu tanecik olarak düşünürsek elektronun atom içerisinde bulunma olasılığı yüksek olan bölgeler orbitallerdir. Elektronu maddesel dalga olarak düşünürsek yüksek negatif (-) yük yoğunluğu olan bölgeler orbitallerdir.

 

Yorumlar

Free Porn Video