Atom Kütlesi Nedir? Nasıl Bulunur? Atom Kütlelerinin Belirlenmesi

 

Atom Kütlesi Nedir Nasıl Bulunur Atom Kütlelerinin BelirlenmesiAtom Kütlelerinin Belirlenmesi Atomun temel taneciklerinden elektronun kütlesi çok küçük olduğundan ihmal edilirse bir atoma ait iyonun kütlesi, atomun kütlesine eşit kabul edilir. Bu durumda bir atomun bağıl kütlesi o atomun iyonlarının bağıl kütlesi ölçülerek belirlenir. Bu ölçüm, kütle spektrometresi ile yapılır. Gaz halindeki bir iyon demeti spektrometreden geçerken elektrik ve manyetik alan yardımı ile ayrılır. Ayrılan iyonların miktarı bir ölçü aletine gönderilerek belirlenir. Bir maddenin atomlarını iyonlaştırmak için kullanılan yöntemlerden biri, gaz halindeki atomları yüksek enerjili elektronlarla bombardıman etmektir. Henry Moseley (Henri Mozli) katot ışınları tüpünde anot olarak çeşitli elementleri kullanarak bunları katot ışınlarıyla bombardıman etmiş, bombardıman sonunda her elementin kendine özgü farklı dalga boylarında ışınlar yayınladığını gözlemlemiştir. Moseley, bu ışınların dalga boylarının element atomunun çekirdeğindeki pozitif yük sayısına bağlı olarak değiştiğini söylemiştir. Her element atomunun çekirdeğinde taşıdığı pozitif elektrik yüküne (proton) o elementin atom numarası denir.

Moseley’nin deneyleri sonucunda atom numaraları belirlenen element atomlarının kütle spektrometresi ile tek tek kütleleri ölçüldüğünde, çekirdekte protondan başka bir taneciğin bulunması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu tanecik Chadwick tarafından keşfedilen nötrondur. Rutherford elektronların çekirdek çevresindeki büyük hacimde hareket ettiğini düşünmüştü. Ancak atom modeli elektronların yeri ve hareketi konusunda tam bir açıklama getiremiyordu. Coulomb Kanunu’na göre pozitif yüklü çekirdek negatif yüklü elektronları çekmeli ve sonuçta elektronlar çekirdeğe düşmelidir. Bu da atomun yok olması demektir. Ayrıca her atom ısıtıldığında kendine özgü bir ışın yayar. Rutherford bu ışınların oluşumunu da açıklayamamıştır. Oluşturulan bu modelin eksikliklerinin giderilmesi için yeni bir modele ihtiyaç duyulmuştur. Yeni model Niels Bohr (Niıls Bor) tarafından geliştirilmiştir. Bohr’un geliştirdiği bu modelin daha iyi kavranabilmesi ve Rutherford Atom Modelinin eksikliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için atom ile ışık arasındaki ilişkiyi incelemeliyiz.

 

Yorumlar

Free Porn Video