Atatürk’ün Sanat Alanında Yaptığı Yenilikler Nelerdir?

 

Atatürk'ün Sanat Alanında Yaptığı Yenilikler Nelerdir?Atatürk Ve Sanat,”Fikirler ve inkılaplar sanatla yayılır.” diyen Atatürk, güzel sanatları, milletimizin tanınmasının ve çağdaş milletler arasında hak ettiği yeri alabilmesinin bir aracı olarak görüyordu. Çünkü o Batı medeniyetini ortaya çıkaran sürecin sanat alanındaki gelişmelerle başladığını biliyordu. Bu nedenle Batı’nın bilim ve teknolojideki faaliyetleri kadar sanatta yaptıklarının da iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyor ve bu konuda şunları söylüyordu:

“İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Halbuki bizim milletimiz, hakiki özellikleriyle medeni ve ileri olmaya layıktır ve olacaktır.”

Atatürk’e göre güzel sanatları sevmek ve sanat eserleri ortaya koymak Türk milletinin tarihi niteliklerinden biriydi. Ancak milletimiz bazı kısıtlamalar nedeniyle bu özelliğini yeterince gösterme imkanı bulamamıştı. O halde insanların duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmelerinin aracı olan sanatın önündeki tüm engeller kaldırılmalı ve Türk milletinin bu alandaki yetenekleri gözler önüne serilmeliydi. Bu nedenle Atatürk güzel sanatların ve sanatçıların desteklenmesini devletin görevlerinden biri olarak gördü. Onun çağdaş Türk sanatının gelişmesi için harcadığı çabalar sonucunda da ülkemiz müzik, resim ve heykelcilik sanatlarında önemli gelişmelere sahne oldu.

 

Atatürk güzel sanatlara verdiği önem nedeniyle her fırsatta sanatçıları onurlandırmış ve sanatçının toplumdaki yerine dikkat çekmiştir. O, konuyla ilgili bir konuşmasında “Efendiler. Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz; hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz; fakat sanatkar olamazsınız.” sözleriyle sanatkarlara verdiği değeri ifade etmiştir. Elini öpmek isteyen bir tiyatro sanatçısına da “Sanatkâr el öpmez, sanatkârın eli öpülür.” diyerek sanatçılara duyduğu saygıyı göstermiştir. Atatürk Ve Sanat

 

Yorumlar

Free Porn Video