Atatürk’ün Güzel Sanatlara Verdiği Önem Hakkında Bilgi

 

Atatürk, güzel sanatların diğer kolları gibi resim ve heykeli de ilerlemenin ölçütü olarak görüyordu. Bu nedenle güzel sanatların diğer alanlarında olduğu gibi resim ve heykel alanında da inkılapçı bir yaklaşım sergiledi. Böylece o güne kadar ülkemizde yeterince gelişmemiş olan resim ve heykel sanatları yeni bir gelişim sürecine girdi.

Atatürk’ün çabalarıyla cumhuriyetimizin ilk ressamlarınıAtatürk'ün Güzel Sanatlara Verdiği Önemi Hakkında Bilgi , atatürk'ün güzel sanatlar ile ilgili sözleri, atatürkün sanata verdiği önem ile ilgili sözler, atatürkün sanata verdiği önem kısaca eodev ,atatürk'ün sanata ve müziğe verdiği önem ,atatürkün müziğe verdiği önem ,atatürk'ün güzel sanatlara ve müziğe ve heykeltıraşlarını yetiştirmek amacıyla 1926 yılında kurulmuş olan Gazi Terbiye Enstitüsünde bir resim bölümü açıldı. 1927 yılında ise Osmanlı Dönemi’nden kalan Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Okulu) Güzel Sanatlar Akademisine dönüştürüldü. Diğer yandan resim öğrenimi için Avrupa’ya öğrenciler gönderilirken yabancı eğitimciler Türkiye’ye getirildi. 1929’da da Batı tarzında eğitim alan sanatçılar tarafından “Bağımsız Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği” kuruldu.

 Atatürk, resim sanatının Türkiye’nin her köşesine girerek geniş kitlelere yayılmasını istiyordu. Onun bu isteği doğrultusunda 1933 yılında başlatılan “Yurt Gezileri” adlı projeyle ülkemizin çeşitli yerlerine ressamlar gönderildi. Bu geziler sırasında yapılan resimler cumhuriyetin onuncu yılı nedeniyle Ankara’da açılan “inkılap Sergisinde halkın beğenisine sunuldu. Açılışını Atatürk’ün yaptığı bu sergideki resimler konusunu genellikle inkılaplardan alıyordu. “Yurt Gezileri” ve “inkılap Sergisi” gibi adlar verilen proje ve etkinlikler cumhuriyetimizin daha sonraki yıllarında da devam etti. Diğer yandan ülkemizin ilk resim galerisi ve resim heykel müzesi de Atatürk tarafından yine aynı dönemde açıldı.

 
“Dünyada medeni, ileri ve olgun olmak isteyen herhangi bir millet, mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir.”

diyen Atatürk resme olduğu gibi heykel sanatına da önem verdi.

Cumhuriyet Devri’nde anıt ve heykel yaptırma hareketi 1925 yılında başladı. Bu tarihte Ankara Belediyesi Ulus Meydanı’na bir zafer anıtı yaptırmak için yarışma açtı. Yarışmayı Avusturyalı Heykeltıraş Heinrich Krippel (Heynrih Krippel) kazandı. Sanatçı Ulus’taki anıtın yanı sıra ülkemizin çeşitli yerlerinde başka anıt ve heykeller de yaptı. Krippel’in ardından daha sonraki yıllarda Türk heykeltıraşlar da güzel eserler verdiler. Bu sanatçılar Atatürk’ün “Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da bütün Türk büyüklerinin heykelleri ve anıtlarının dikilmesi, gelecek nesillere örnek olmaları bakımından lazımdır.” sözü doğrultusunda Türk büyüklerinin heykellerini yaptılar.

 

Yorumlar

Free Porn Video