Atatürk Ve Müzik Hakkında Bilgi

 

Atatürk Ve Müzik

“Bir ulusun yeni değişikliğine ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.” diyen Atatürk müziği çağdaşlaşmanın sembolü olarak görüyordu.

Bu nedenle çağdaş müzik anlayışı benimsenmeden Atatürk Ve Müzik Hakkında Bilgi, atatürkün müziğe verdiği önem kısaca eodev, atatürkün müziğe verdiği önem ile ilgili sözleri ,atatürk'ün müzik alanında yaptığı çalışmalar ,atatürk ve müzik makale ,atatürk ve müzik slayt ,atatürkün türk müziğine verdiği önem hakkında kısa bilgi, atatürkün müziğe verdiği önem slayt, atatürkün müziğe katkılarıdiğer alanlarda yaptığı inkılapların tam anlamıyla başarıya ulaşamayacağını düşünüyordu. Atatürk Sofya’da. askeri ataşe olarak görev yaptığı sırada. çok sesli müziğe ilgi duymaya başlamış, konserlere ve operalara giderek klasik müziği. tanıma fırsatı bulmuştu. O, Türk müziğinin de çok sesli müziğin kurallarıyla ve çalgılarıyla seslendirilmesini arzu ediyordu. Böylece müziğimizi uluslararası seviyeye yükseltmek ve herkes tarafından dinlenebilir hâle getirmek istiyordu.

 

Atatürk’ün müzik alanındaki düşüncelerini gerçekleştirmek amacıyla 1924 yılında Ankara’da Batı müziğini bilen öğretmenler yetiştirmek üzere Musiki Muailim Mektebi açıldı. Onu 1926’da Batı müziği çalgılarının eğitimini vermek üzere açılan İstanbul Belediye Konservatuvarı izledi. Aynı yıllarda yetenekli. genç müzisyenler müzik eğitimi almaları için. devlet tarafından yurt dışına gönderilirken yabancı müzisyenler, öğretmenler, orkestra. şefleri ve besteciler de Türkiye’ye çağrıldı. 1936’da ise Ankara Devlet Konservatuvarı açıldı ve Batı’da eğitim görmüş müzisyenlerimiz halk müziğimize ait besteleri derleyip çok sesli hale getirerek özgün eserler ortaya koymaya başladı.

 

Yorumlar

Free Porn Video