Arte Povera Sanat Akımı Hakkında Bilgi, Sanatçıları Ve Eserleri

 

Arte Povera Sanat Akımı Hakkında Bilgi, Sanatçıları Ve EserleriArte Povera, Eylül 1967’de ortaya çıkmış, klasik estetiği alt üst etmeyi amaçlayan Amerikan akımlarıyla hemen hemen aynı bakış açısını paylaşan bir İtalyan sanat akımıdır. Amerikalı sanatçılar o zamana kadar ele alınmamış alanlara yönelerek yeni bir sanat sistemi kurmayı amaçlarken, kavramsal sanata Amerika’nın çölleri boyutunda eserler üretip, bunları fotoğraf aracılığıyla saptayan Land Art’ı da (R. Smithson) eklemek gerekir. İngiliz Art&Language Grubu gibi Londra’da Victor Burgin veya İtalya’da Giulio Paolini gibi kimi Avrupalı sanatçılar da kavramsal sanata katılmıştır. Ama bu arayışlar İtalya’da, bu sanatı yoksul sanat (Arte Povera) biçiminde adlandıran sanat eleştirmeni Germano Celant’ın çevresinde, san derece etkin bir akıma dönüşür.

Çeşitli çer çöp ve atıklar, kırık cam parçaları, işlenmiş veya işlenmemiş metaller, toprak, su, kömür, çalı çırpı, ağaç yaprakları veya kütükler, doğadan gelen yalın maddelere duyulan coşkuyu sergi salonlarının aşırı temiz ortamlarında canlandırmayı amaçlayan bu sanatçıların kullandıkları çeşitli malzemeleri oluşturur. Bu yenilik kolayca gerçekleşmemiştir. Oynak bir yanı da vardır ve büyük bir coşku gücü taşımasa, kışkırtıcı bir fanteziden öteye gidemeyebilirdi. Malzemeye dayalı olan yoksul sanat da tıpkı minimal sanat ve kavramsal sanat gibi izleyici kitlesinin dolaysız ve anında katılımını ister. Oysa şiirsel gücüyle, mekânla ilişkili alışkanlıklarımızın katı çerçevesini kökünden alt üst eden Mario Merz’in neon çubuklarla yazılmış kelime ve sayılarla, camdan ve kerpiçten inşa ettiği büyük eskimo kulübeler’, izleyici kitlesine çok itici gelmiştir.

Gilberto Zorio’nun büyük yıldızları veya Guiseppe Penone’nin yaldızlı metalden yapılmış birkaç reprodüksiyonunun oraya buraya dağıtıldığı kocaman patates yığınları veya Paolo Calzolari’nin alev püskürtücüleri önceleri izleyicide şaşkınlık uyandırmıştır, ama 1980’li yıllara gelindiğinde genel bir biçimde benimsenir. Yoksul sanat, doğayı avangardlara özgü enerji ve cüretle sanayi dünyasına sokarak modern kültürü şiirsel açıdan canlandırmayı amaçlamıştır. Temelde bu akımda “sanatın bireyselliğine” dönük bir yan var. Hatta sözü edilen bireyselliğin etik boyutlarla ilişkisinin sorgulanması gerektiği Arte Povera’cılar tarafından önemle vurgulanmakta. Düşünceden ve kurgudan uzaklaşma isteklerinin olduğu da kesin. Hayatın köklerine ulaşmayı denemek istiyorlar ve bunu başarıyorlar.

 

Sanatın nesnesini ortaya itmek yerine, hayata dair bazı şeyleri çözümlemeyi tercih ediyorlar. Bu arada sanat eleştirmeni Germano Celant (1940 Cenova doğumlu) da Torino ile Roma arasında şekillenen hareketin sözcülüğünü üstleniyor. Yakındığı iki durum var: bunlardan birisi genel sanat ortamından iğrenme, ikincisi de sanatın iyice özgürleşememe problemi. Ayrıca Povera, sanatta mutlak deneysellikten yana. Hatta Celant’a göre sanatçı denen kimlik, yaptıklanyla izleyenleri şaşırtabilmeli, adeta bir büyücü gibi davranabilmeli. İlk Arte Povera sergisi Eylül-Ekim Cenova’da 1967’de La Bertesca Galerisi’nde düzenleniyor. İkinci sergileri Bologna’da De Foscherari galerisinde 1968’de açılıyor. Arte Povera 1962’den başlayarak sosyal ve politik gelişmelerden güç aldı, dahası bu gelişmeler sanatçılar için esin kaynakları yarattı. Ayrıca çekilen bazı filmler ve yayınlanan bazı kitapların, Arte Povera sanatçılarını çok etkilediği, açılan sergilerinde görülüyordu. Örneğin 1962 Mart ayında yayınlanan Umberto Eco’nun Opera Aperta’sı itici güçlerden biri oldu. Peşi sıra 1963’de Fellini, Godard, Kubrick ve Visconti gibi sinemacılar akımın kimlik kazanmasında çok etkili oldular. Ayrıca aynı yıl Amsterdam’da Stedelijk Müzesi’nde açılan “Yazı ve Resim” başlıklı büyük sergi, 1964’de Eco ve Sartre’ın yayınladığı kitaplar akımın yönünü belirlemeye iyice yardımcı oldu. Beatles müziğinin etkileri, peşi sıra Heinrich Böll, Che Guevera, Vietnam gibi olguların bıraktığı sosyo siyasal etkiler, hatta op art ve pop art’ın yansımalar’ Arte Povera’cıları etkilemiştir.

1966’da dünyayı sarsan yazar Walter Benjamin, 1967’lerdeki Michel Foucault gerçeği ve özellikle Joseph Beuys’un etkinlik gücünün iyiden iyiye Povera üzerinde hissedilmesi çok önemliydi. Aynı yıl “Bit” isimli bir çağdaş sanat dergisinin Milano’da yayınlanması ise artık işleri iyice körükleyerek, Arte Povera’nın savunuculuğunu yapan Celant’ın konumunu güçlendirdi, sözcülüğünün yoğunlaşmasına neden oldu. Bütün bu gelişmeler, tamamen olmasa bile Almanların 1905’den 1925’lere değin geliştirmeye çalıştıkları dışavurumculuk akımının gelişmelerine çok benziyordu. Böylece Povera da bir akım ciddiyeti içinde görülmeyi hak etmiş oluyordu. Bilhassa 1967, Arte Povera’cılar için oldukça yoğun bir yıl olmuştur. Ayrıca bu yılda Povera sanatçıları birçok etkinliğe imza attılar. Povera’cılar için esin kaynakları bitmiyordu: Ortadoğu’daki Filistin-İsrail kargaşası, ilk kalp naklinin yapılması, yeni papanın Vatikan’da belirlenmesi vb. gibi olaylar.

1968’de Fransa’daki öğrenci hareketleri ve bu hareketin bütün dünyaya dalga dalga yayılması, Arte Povera’nın tam aradığı zaman dilimi oldu. Kısaca 60’lı yıllarda yeni bir dünya isteyen bireyler çıkmaya başlamıştı. İşte Povera’cılar böylesi birey anlayışından yana durarak ve sanatta yeniliğin gerektiğini savunarak, farklı bir sanat dili, form sözlüğü geliştirmeye karar verdiler ve asla deneysellikten şaşmayarak yola koyuldular. Kuvvetli bir idealizm ön plandaydı. Zaten bu idealizm de Arte Povera’yı, dönemindeki bütün sanat hareketlerinden ayırıyordu. Gelelim sanatçılarına, bu isimler Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzolari, Luciano Fabro, Piero Gilardi, Jannis Kounellis, Mario Merz, Marisa Merz, Giulio Paolini, Pino Pascali, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Emilio Prini ve Gilberto Zorio.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video