Ankilozan Spondilit Nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

 

Ankilozan Spondilit Nedir? Nedenleri, Belirtileri ve TedavisiAnkilozan spondilit iltihaplı romatizmal hastalıklar arasında romatoid artritten sonra en sık görülendir. Ankilozan spondilit kural olarak omurgayı tutar, çevresel eklemlerin birlikte hastalanmaları pek sık değildir. Romatoid artritin tersine Ankilozan spondllite yakalananların yaklaşık yüzde 90’1 erkeklerdir. En sık tutulma yaşı 20-30 arası olmakla birlikte çocuklar ve yaşlılar da hastalanabilirler. Hastalık bazen çok geç anlaşıldığından daha genç yaşlarda başlamış olabilir. Sıklığı, romatoid artritten 10 kere daha azdır ve genel oran binde bir dolayındadır.

Hastalığın Sebepleri Nelerdir?

Ankilozan spondilitin olur nedeni bilinmiyor. Vücudun bağışıklık düzenindeki bozukluğun burada da etkili olduğu sanılmaktadır. Ancak, kalıtımsal faktörlerin Ankilozan spondilit’ de daha etkin rol oynadığı kabul edilmektedir. Ankilozan spondilitli hastaların yüzde 90’ından çoğunun kanında saptanan bir maddenin (HLA B27 antijeni), ailenin öbür bireylerinde de saptanması bu varsayımı destekler niteliktedir.

Hastalığın Bulguları Nelerdir?

Ankilozan spondilit özellikle omurgayı tutan bir hastalık olmasına karşın genellikle kalça kemikleriyle sağrı kemiği arasındaki oynamaz eklemlerden (sakroiliak eklemler) başlamaktadır. İlk anatomik değişiklikler orada olmakta, hatta ilk ağrılar bile o eklemler çevresinde duyulmaktadır. Kalçalar üzerinde de beldeki ağrılar, bazen bacakların arka yüzlerine de yayılarak siyatik ağrılarını taklit edebilirler. Ancak, siyatikte ağrı genellikle topuğa kadar yayılıp ve tek yanlı olurken, burada ağrılar iki bacakta da vardır ve dizlerden aşağıya pek inmez.

 

Zamanla omurga tüm hareketlerini yitirip, baston gibi sert bir durum alır, sırt kamburlaşır ve Ankilozan spondilitli hastalar için çok tipik olan durur biçimi ortaya çıkar. Göğüs kafesinin hareketleri de sınırlandığı için, hasta soluk alıp vermede zorluk çekebilir. Çevresel eklemlerin birlikte hastalanması, hastaların sadece yüzde 10’unda görülür. Romatoid artritin tersine küçük eklemler değil öncelikle kalça, diz ve omuz gibi büyük eklemler yakalanır. Kalça ve diz eklemlerinin tutulması ve dolayısıyla hareketlerin kısıtlanması, hastanın yürümesini ve yaşamını büyük oranda etkiler.

Hastalığın Tanısı Nasıl Konulur?

Röntgen filmlerinde ilk belirtiler sakroiliak eklemlerde görülür ve sonra omurganın küçük eklemlerinde belirtiler seçilmeye başlanır. Başlangıç ve alevlenme dönemlerinde sedimentasyon genellikle yüksektir. Günümüzde Ankilozan spondilit tanısı için en özgün bulgu, hastanın kanında vücudun kendi akyuvarlarına karşı oluşturduğu bir maddenin (HLA B27 antijeni) saptanmasıdır. Ankilozan spondilitli hastaların yüzde 90-95’inde bu antijen pozitiftir.

Ayırıcı tanıda BT, MRG, Sintigrafi ve romatizmal testler kullanılabilir. BT, MRG ve Sintigrafide sakroiliak eklemlerde enflamasyon görülür.

 

Hastalığın Tedavisi Nasıl Yapılır?

Ankilozan spondilitte steroid olmayan anti romatizmal ilaçlar romatoid artrite oranla daha etkilidir. Fizik tedavi ve rehabilitasyondan Ankilozan spondilit’li hastalar çok yararlanırlar. Egzersizin en büyük yarar sağladığı hastalıklardan biridir. Kalça eklemi tutulanlarda ileri dönemlerde hasta eklem yapay bir eklemle değiştirilebilmektedir.

 

Yorumlar

Free Porn Video