Amasya Görüşmelerinin Maddeleri, Sonuçları Ve Önemi Hakkında Bilgi

 

Amasya Görüşmeleri Maddeleri, Sonuçları Ve Önemi Hakkında BilgiDamat Ferit’in istifasının ardından yeni hükumeti kuran Ali Rıza Paşa, Milli Mücadele’ye ılımlı yaklaşan bir devlet adamıydı. Ali Rıza Paşa’nın ilk işi Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal ile görüşmesi için Anadolu’ya göndermek oldu. 20 – 22 Ekim 1919 tarihlerinde Amasya’da gerçekleşen görüşmeler sonucunda iki taraf arasında çeşitli konularla ilgili protokoller imzalandı. Bu protokollere göre İstanbul Hükumeti ile milli teşkilat arasındaki çekişmenin yerini antlaşma ve iş birliği alacaktı.

Amasya Görüşmelerinde kapatılmış olan Meclis-i Mebusanın yeniden açılması kararlaştırılmıştı. Bu amaçla ülke çapında seçimler yapıldı. Mustafa Kemal Paşa’nın da Erzurum’dan milletvekili seçildiği bu seçimleri çoğu yerde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin üyeleri kazandı. Seçimlerin ardından Mustafa Kemal, Sivas’ta Temsil Heyeti üyelerinin ve komutanların katıldığı bir toplantı yaptı. Bu toplantıda Mebusan Meclisinde yapılacaklar hakkında milletvekilleriyle görüşülmesine karar verildi. Mustafa Kemal bu görüşmelerin Ankara’da yapılmasının uygun olacağını düşünerek 18 Aralık 1919’da Temsil Heyeti üyeleriyle birlikte Ankara’ya doğru yola çıktı.

27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Bundan sonraki süreçte Ankara millet iradesinin ve Milli Mücadele’nin merkezi haline geldi.

 
 

Yorumlar

Free Porn Video