Amasya Genelgesi Maddeleri (Kararları) Tarihi Ve Önemi Hakkında Bilgi

 

Amasya Genelgesi Maddeleri (Kararları) Tarihi Ve Önemi Hakkında BilgiAmasya Genelgesi Maddeleri,İtilaf Devletleri ve Osmanlı Hükumeti, Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçtikten sonraki faaliyetlerinden rahatsız olmuşlardı. Bu nedenle hükumet bir süre sonra onu tekrar İstanbul’a çağırdı. Ancak o, bu çağrıya oyalayıcı cevaplar vererek milli birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik çalışmalarına devam etti. Bu amaçla 12 Haziran 1919’da Amasya’ya geldi. Mustafa Kemal, Amasya’ya geldikten sonra ülkedeki bütün milli teşkilatları bir merkezde toplamak üzere harekete geçti. Bu amaçla Amasya’ya çağırdığı yakın arkadaşları Refet Bey, Rauf Bey ve Ali Fuat Paşa ile görüşmeler yaptı. Onların katkılarıyla Amasya’da Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurulmasını sağladı. 22 Haziran 1919’da da önceden hazırladığı bir metni arkadaşlarının da imzasıyla bir genelge olarak yayımladı. Amasya Genelgesi adıyla bilinen ve ülkedeki bütün sivil ve askeri yetkililere gönderilen bu genelgenin başlıca maddeleri şunlardır:

1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

2. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.

 

3. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

4. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle cihana duyurmak için her türlü baskı ve kontrolden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir.

5. Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta hemen milli bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır.

 

6. Bunun için bütün illerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkarılması gerekmektedir.

7. Her ihtimale karşı bu mesele milli bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler gereğinde yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar.

 

Yorumlar

Free Porn Video