Akran Zorbalığı Nedir? Nasıl Önlenir? Hakkında Bilgi

 

Akran Zorbalığı Nedir Nasıl Önlenir Hakkında BilgiAkran, çocuk ya da ergenlerde aynı yaş gruplarını ifade eden bir kavramdır. Akranları ile olumlu ilişkiler geliştirme çocukların ve gençlerin sosyal gelişimi için oldukça önemlidir. Bireyle kurulan bu ilişkilerde paylaşmayı, iletişimi ve sorun çözmeyi öğrenirler. Bu öğretilerini hayatları boyunca kullanırlar. Genelde akranlarla kurulan ilişkiler eşit düzeydedir. Akranlar bu ilişkiden çoğunlukla aynı ölçüde yararlanır ve ilişkiye katkıda bulunur. Ta raflar arasındaki genel güç dengesi bireyin gelişiminde önemlidir. Bahsedilen güç dengesindeki bozulma, akran örselemesi veya akran zorbalığı adı ile toplumsal yaşantının sürdürüldüğü her ortamda kendini gösteren önemli bir sorundur. Akran zorbalığı, bir öğrencinin bir veya daha fazla öğrenci tarafından tekrar eden biçimde olumsuz davranışlara (fiziksel, sözel ve/veya psikolojik) maruz kalmasıdır. Zorbalık genellikle şiddetle veya saldırganlıkla karıştırılmaktadır.

Bir davranışın akran zorbalığı olarak tanımlanabilmesi için üç temel ölçüt gerekmektedir:

 • Yapılan davranışın kasıtlı olması,
 • Süreklilik özelliği taşıması,
 • Zorba ve kurban arasında güç dengesizliğinin olmasıdır.

Zorbalık yaşayan öğrencilerde kaygı ve depresyonun yanı sıra çeşitli fiziksel ve zihinsel sağlık problemleri görülmektedir. Araştırmalar akran zorbalığına maruz kalan bireylerde; kaygı, depresyon, içe kapanma, öfke ve intikam duygularıyla yaşama, şiddete alışma ve uygulayıcı olma, evden ya da okuldan kaçma gibi sorunların yaşandığını göstermektedir. Ayrıca zorbalığa uğrayan çocukların ve gençlerin akademik başarıları da düşmektedir.

 

Zorbalıkla mücadelede;

 • Gençlerin sosyal becerileri geliştirilmeli,
 • Zorbaya karşı tüm sosyal çevre tarafından uygun tepkiler verilmeli,
 • Gençlerin korku ve travmaya karşı verdikleri tipik tepkiler yetişkinler tarafından fark edilebilmelidir.

Akran zorbalığı, toplumsal yaşantının sürdürüldüğü her ortamda önemli bir sorundur ve bu sorunla gençlerin tek başlarına baş etmeleri oldukça zordur. Öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocuklarının psikososyal gelişimi ve eğitiminde birbirleri ile iletişim halinde bulunmaları gerekmektedir. Zorbalıkla karşılaşan kişiler ve aileler; okullarda öncelikle sınıf rehber öğretmenlerine, okul rehberlik servislerine ve okul idarelerine başvurabilirler.

Şiddeti önlemek için;

 • Okulda çalışan tüm personelin ve öğrencilerin zorbalığın ne olduğunu bilmesi,
 • Zorba kişilerin ve riskli grupların belirlenmesi,
 • Şiddet yaşayan öğrencilerin cesaretlendirilmesi ve başlarına gelen olayları anlattıkları takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacakları yönünde öğrencilere güven verilmesi,
 • Zorba öğrencilere öfkelerini kontrol etmeye yönelik tekniklerin öğretilmesi,
 • Yaş olarak daha büyük öğrencilerin, kendilerinden daha küçük öğrencilere destek olma yönünde cesaretlendirilmesi gerekir.

Okul dışında;

 • Alo 183 (Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı) Şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan ve desteğe gereksinimi olan kişilere psikolojik, hukuki ve ekonomik alanda danışmanlık hizmetleri sunmakta ve yararlanabilecekleri hizmet kuruluşları konusunda bilgi vermektedir. Alo 183 ücretsizdir ve Alo 183’e Türkiye’nin her yerinden 7 gün 24 saat ulaşılabilir. Aile ve Sosyal Politikaları Müdürlüğünde, varsa Aile ve Sosyal Politikalar ilçe Müdürlüğünde, Aile Danışma Merkezleri ve Toplum Merkezlerinde ücretsiz danışmanlık, rehberlik, yönlendirme hizmetleri verilmektedir.
 • ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve izleme Merkezi) Şiddet uygulayan ve şiddete maruz kalanlara yönelik verilen tedbirlerin etkin olması için izleme yapan birimlerdir. Bu merkezlerde hukuki, psikolojik, mesleki ve danışma gibi farklı alanlarda hizmetler sunulmaktadır. Bunların dışında ALO 155 Polis İmdat, ALO 156 Jandarma imdat hattına başvurulabilir.
 

Yorumlar

Free Porn Video