2. İnönü Savaşı Nedenleri, Sonuçları Ve Tarihi Hakkında Bilgi

 

2. İnönü Savaşı Nedenleri, Sonuçları Ve Tarihi Hakkında BilgiLondra Konferansı’ndan istediği sonucu alamayan İngiltere, Sevr Antlaşması’m Türklere zorla kabul ettirmek için Yunanlıları bir kez daha saldırıya geçirdi. Yunan taarruzu 21 Mart’ta Bursa ve Uşak’ta bulunan birliklerin Eskişehir ve Afyon’a doğru yürüyüşe geçmesiyle başladı. Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, Bursa yönünden gelen Yunan birliklerini 27 Mart’ta İnönü’de karşıladı, Türk ve Yunan kuvvetleri arasında başlayan çarpışmalar üç gün boyunca tüm şiddetiyle devam etti. Komutanların bile en ön saflarda yer aldığı bu savaş sırasında Türk tarafı çok zor anlar yaşadı.

İkinci İnönü Muharebesi sırasında Ankara’da bulunan Meclis Muhafız Taburu da cepheye gönderildi. İsmet Paşa eğitim ve donanımlı askerlerden kurulu bu taburun gelişinden sonra 31 Mart günü karşı taarruza geçerek düşmanı durdurmayı başardı. Bunun üzerine İnönü mevzilerini aşamayan Yunan birlikleri Bursa’ya doğru geri çekildi. Afyon’u işgal etmiş olan Yunan ordusu da. burada tutunamayacağını görerek Uşak yönüne doğru çekilmek zorunda kaldı.

Yunanlıların Anadolu’da başlattıkları işgal hareketinin en önemli temsilcisi İngiliz Başbakanı Lloyd George idi. Ancak Yunan ordusunun İnönü’de uğradığı yenilgilerden sonra onun düşünceleri de değişmeye başlamıştı. Türk ordusunun Yunanlıları İnönü’de bir kez daha yenilgiye uğratması ülke içinde büyük bir sevinç yarattı. Bu zaferden sonra halkın düzenli orduya güveni artarken TBMM Hükümetinin otoritesi güçlendi. Ayrıca Türk milletinin fertleri arasında var olan dayanışma duygusuna dayanarak ordumuz ve savaşta zarar gören halk için yardım kampanyaları başlatıldı.

 

İkinci İnönü Zaferi, İtilaf Devletleri arasında bir süredir var olan görüş ayrılıklarını daha da belirginleştirdi. Bu zaferden sonra İtalya, Antalya bölgesindeki kuvvetlerini çekmeye başlarken Fransa görüşmeler yapmak üzere bir temsilcisini Ankara’ya gönderdi. Diğer yandan bazı yabancı gazetelerde Türkler lehine yazılar çıktı.

 

Yorumlar

Free Porn Video